03_slider_01 03_slider_02 03_slider_03 03_slider_04 03_slider_05 03_slider_06 03_slider_07 03_slider_08 03_slider_09 03_slider_10

Pro klienty a návštěvníky penzionu Karolina v Lanškrouně.

Tento ubytovací a provozní řád (dále jen „ubytovací řád) se vztahuje na ubytování v pokojích penzionu Karolina, na adrese Husova 241, Lanškroun 563 01 , IČ:. 743 27 933, DIČ: CZ 8462263667, jakož i na další služby poskytované v ubytovacím zařízení jeho hostům a návštěvníkům.

Práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení, na základě které vznikne a návštěvníkovi (dále též jen „host“, „ubytovaný apod.) právo na přechodné časově omezené ubytování a poskytování dalších doplňkových služeb, se řídí i ustanovení tohoto ubytovacího řádu, který byl ubytovatelem vydán ze ust.§ 754 odst. 2 zák. č.40/1964 Sb., a host se se s tímto ubytovacím řádem seznámil (a současně ho bez výhrad akceptuje) před uzavřením smlouvy o ubytování a na internetových stránkách ubytovatele www. penzionkarolina241.eu, což host potvrzuje vstupem do ubytovacího zařízení, nebo zaplacením zálohy - rezervace na ubytování, nebo zaplacením ceny služby poskytované v ubytovacím zařízení, nebo jiným faktickým úkonem (např. Zasláním objednávky rezervace ubytování elektronickou cestou prostřednictvím emailu ubytovateli, zasláním poptávky využití služeb, které se hostům v ubytovacím zařízení poskytují prostřednictvím emailu nebo jiné obdobné elektronické komunikace adresované ubytovateli, faxem, písemnou formou, které byly adresované ubytovateli, apod.), z něhož bude patrno, že má zájem s ubytovatelem uzavřít smlouvu o ubytování nebo využití služeb, které jsou v ubytovacím zařízení poskytovány, doručením potvrzení rezervace ubytování ze strany ubytovatele, apod.

Smlouva o ubytování a smlouva o poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení je uzavřena odesláním potvrzení ubytovatele o akceptaci objednávky ubytování(odesláním potvrzení rezervace ubytování) elektronickou cestou, či jiným obdobným způsobem, odesláním potvrzení ubytovatele o akceptaci poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení elektronickou cestou, faktickým zahájením ubytování v ubytovacím zařízení ( podpisem do knihy ubytovaných ) nebo jiným faktickým úkonem, z něhož vyplývá, že host má zájem ubytovací zařízení používat.

1.
host při nástupu do ubytování předloží ubytovateli, či jím pověřené osobě, osobní doklady (platný občanský průkaz, platný cestovní pas, nebo jiný doklad totožnosti) všech ubytovaných osob. Po předložení dokladu totožnosti obdrží host hotelové klíče a bude zapsán do hotelové knihy hostů. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ubytovateli ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při ukončení pobytu, nejdéle však za jednotýdenní pobyt. Cena ubytování je splatná při předložení vyúčtování ( host má nárok na vystavení faktury s budoucí splatností pouze v případě, že k tomu bude mít předchozí písemný souhlas ředitele ubytovatele). Ceník přechodného ubytování a ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí na recepci ubytovacího zařízení a současně na internetových stránkách www. penzionkarolina.eu s tím, že host potvrzuje, že se s ceníkem ubytování a ceníkem poskytovaných služeb seznámil před uzavřením smlouvy o ubytování nebo smlouvy a poskytování služeb a cen ubytování a služeb poskytovaných v ubytovacím zařízení akceptuje. Seznámením se s obsahem ceníku služeb akceptaci ceníku služeb ze strany hosta vyplývá ze vstupu hosta do ubytovacího zařízení, nebo zaplacením zálohy- rezervace na ubytování, nebo zaplacením ceny služby poskytované v ubytovacím zařízení, nebo jiným úkonem ( např. Zasláním objednávky rezervace ubytování elektronickou cestou prostřednictvím emailu ubytovateli , zasláním poptávky využití služeb, které se hostům v ubytovacím zařízení poskytují prostřednictvím emailu nebo jiné obdobné elektronické komunikace adresované ubytovateli, faxem, písemnou formou, které byly adresovány ubytovateli, apod), doručením potvrzení rezervace ubytování ze strany ubytovatele, apod. Platbu ceny ubytování lze provést hotově nebo platební kartou.

2.
Ubytovatel je oprávněn z důvodu zvláštního zřetele hodných poskytnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se objednané a potvrzené ubytování svým charakterem a úrovní neodlišuje od původně sjednaného ubytování.

3.
Host má právo používat prostory, které mu byli vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory ubytovacího zařízení a využívat služeb souvisejících s ubytováním. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Host je povinen užívat řádně prostory vyhrazené pro jeho ubytování.Bez souhlasu ubytovatele

 

slogan 001

A

RESTAURACE

Příjemné posezení v restauraci,
nebo na venkovní terase.
Polední menu - speciality.

B

UBYTOVÁNÍ

Ubytovací kapacita ve dvou,
nebo třílůžkových pokojích
s vlastním soc. zařízením

C kopie

KONTAKT

Dana Vyčítalová
restaurace: 467 771 213
penzion: 739 163 838